FIA

Logotype for the report on "FIA: Funktionsnedsatta I Anställning" written by SVN Sweden and Europeiska Socialfonden.